'Koken veroorzaakt fijnstof in keuken'

Bron: Nu.nl

Het TNO, oftewel de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, deed metingen voor, tijdens, na en ruim na het koken in een negental woningen om de hoeveelheid fijnstof vast te stellen. Uit dit veldonderzoek blijkt dat zeker bij het braden van vlees en wokken van groenten, er grote hoeveelheden deeltjes kleiner dan 1 µm in de baklucht zitten. Deze deeltjes vormen samen met andere stoffen PM2,5 of, in de volksmond, 'fijnstof'.

Fijnstof blijft uren hangen

Vooral na het koken werd gemeten dat de concentratie fijnstof veel hoger lag dan de buitenwaarde, en dat de fijnstof gedurende uren bleef 'hangen'. Zeker in luchtdichte energiezuinige nieuwbouwwoningen was dit effect duidelijk meetbaar. TNO-onderzoeker Piet Jacobs benadrukt dat er weinig bekend is van de invloed van fijnstof binnenshuis op de gezondheid: "We hebben tot nu toe alleen informatie over de effecten van fijnstof in de buitenlucht." Met fijnere sensoren en meer data is daar in de nabije toekomst hopelijk meer van bekend.

Afzuigkap

Toch onderzocht het TNO voor de volledigheid hoeveel zuigkracht er nodig is voor een afzuigkap om de fijnstof zo snel en veilig mogelijk uit de binnenlucht te halen. Uit experimenten in het TNO laboratorium volgt dat voor een goede afzuiging minimaal een capaciteit van 300 m3/uur nodig is tijdens het koken. De afzuigcapaciteit vastgelegd in de bouwregelgeving gaat uit van 75 m3/uur, wat beduidend lager ligt. En dan nog werd bij een aantal huizen een capaciteit bij de afzuigkap vastgesteld van slechts 40 m3/uur. De fijnstof blijft bij deze zuigwaarden veel langer hangen dan de bedoeling kan zijn.

'Ontwerpcapaciteiten voor keukenafzuiging herzien'

Uit onderzoek door het Lawrence Berkeley Lab blijkt dat fijnstof het belangrijkste risico voor de gezondheid van de binnenlucht vormt, en dat binnenlucht hogere blootstelling hieraan garandeert omdat het langer blijft liggen. In de buitenlucht worden weliswaar vaker hogere concentraties gemeten, maar de blootstelling is veel tijdelijker. Daarom pleit TNO er voor om de ontwerpcapaciteiten voor keukenafzuiging in de bouwregelgeving te herzien en/of aanvullende eisen te stellen voor kookafzuiging. Het komend jaar doet het meer onderzoek hoe dit kan zorgen voor schonere, gezondere en veiligere nieuwbouwwoningen.