Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij Fiyo.nl. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/ of het printen van een enkele hard copy. Geen enkel deel van de Fiyo.nl site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen, op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.


Onrechtmatig gebruik

Indien Fiyo.nl op enige andere site onrechtmatig gebruik aantreft van teksten, afbeeldingen of andere elementen die onder de auteursrechtelijke bescherming ressorteren, zien wij ons genoodzaakt een factuur te sturen aan de verantwoordelijke site-eigenaar. Per onrechtmatig overgenomen element zullen wij een prijs vaststellen.


Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Fiyo.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Fiyo.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Domo Parts International B.V.
Steenovenweg 40
5708 HN Helmond
KvK-nummer: 76643190
BTW-nummer: NL860720287B01