Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. In 2015 is de norm vernieuwd en is de nieuwe ISO 9001:2015 norm gepubliceerd.

Wat is een ISO 9001:2015- kwaliteitsmanagementsysteem?

Een ISO 9001 QMS ondersteunt de doelen van een organisatie door de processen, procedures en verantwoordelijkheden te documenteren om zo aan het kwaliteitsbeleid te voldoen en de doelstellingen te halen. De ISO 9001:2015-norm is gebaseerd op acht principes voor kwaliteitsmanagement en definieert de manier waarop een organisatie werkt om aan de eisen van haar klanten en partners te voldoen:

 • Focus op de klant.
 • Leiderschap.
 • Betrokkenheid van medewerkers.
 • Procesmatige aanpak.
 • Organisatorische context.
 • Continue verbetering.
 • Op feiten gebaseerde besluitvorming.
 • Risicogericht denken.

Wat zijn de voordelen van een ISO 9001:2015-Certificering?

Een ISO 9001-certificering helpt organisaties om de prestaties te ontwikkelen en te verbeteren en om een hoge servicekwaliteit aan te tonen wanneer wordt meegedongen naar contracten. De certificering wordt toegekend nadat met succes een audit werd afgerond volgens de ISO 9001-norm en stelt organisaties in staat om:

 • efficiënter te werken;
 • aan wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen;
 • nieuwe markten aan te boren;
 • risico's te identificeren en aan te pakken.